تصویری از مهمانی نوروز سفارت امریکا در آلمان که امروز جمعه (۲۲ مارس-۲ فروردین) با حضور سفیر ریچارد گرنل برگزار شد
 
صبا فرزان و عبدالرضا احمدی، و آرش سبحانی، اعضا و مشاور فرشگرد در تصویر دیده می‌شوند
 
سفارت امریکا در آلمان امسال برای نخستین بار در تاریخ خود نوروز را جشن گرفته است
 
مردم ایران دوستان خود را فراموش نمی‌کنند
 
 
 
 
#پشت_به_دشمن_رو_به_میهن
#میدان_میلیونی
      #ایران_را_پس_میگیریم