مرگ یک بیگناه

کمی تامل به پرسش های ما جواب تلخی داده می شود که ... زیر شکنجه و کتک در حالت شوک از محمد ثلاث اقرار گرفته شد . بلافاصله فیلم اقرار در اختیار مطبوعات داده شد . در پشت در های بسته دادگاه محاکمه شد . اجازه تجدید دادگاه داده نشد . شهود اجازه شهادت نگرفتند . از اتوبوس و محله حادثه انگشت نگاری بعمل نیامد . به درخواست وکیل برای به عقب انداختن اعدام‌جواب رد داده شد . اجرای اعدام بسیار شتاب زده بود . پزشک قانونی اجازه معانیه جسد را نگرفت . پس از چند ساعت تاخیر اعدام‌ و مرگ محمد اثاث گزارش داده شد . فرزندان محمد ثلاث برای تحویل جسد به گورستان بهشت سکینه فرستاده شدند، ! خانواده متهم حوادث گلستان هفتم درخواست کرده بودند تا جسد وی قبل از خاکسپاری برای بررسی آثار شکنجه به پزشک قانونی .داد ه شود . په علت امنیتی اجازه خاکسپری در تهران داده نشد . پلیس امنیت جنازه محمد اثلاث بدون اطلاع فرزندان در کمترین وقت به بروجرد منتقل کرد. به امتناع برادر محمد از تحویل جسد بدون اعزام به پزشک قانونی اهمیت دا د ه نشد . بدون حضور خانواده در قبرستان دارالسلام بروجرد به خاک سپرده شد. بیش از ۲۰۰ پلیس ضد شورش از جنازه محمد ثلاث محافظت می کردند . پروسه اعدام و خاکسپری آنچنان شتاب زده انجام شد که حتی فرزندان محمد اجازه دیدن جنازه را نگرفتند . زینت ظاهری وکیل محمد ثلاث : وظیفه خطیری که موکلم مرحوم محمد ثلاث در اثبات بیگناهیش بردوشم نهاده، وبا اجازه از او تافرداشب کلیه مستندات بیگناهی قابل انتشاردررسانه ها رادراختیار افکارعمومی قرارخواهم داد.. آرامستان دارالسلام بروجرد قطعه ۲۴

ردیف۱۰شماره۱۵ درویش مظلوم محمد ثلاث

نامه سرگشاده زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث به مردم ایران:

راننده اتوبوس یک مرد جوان بوده. چرا فیلمی از دوربین‌های محل وجود ندارد؟ موکلم به شدت شکنجه شده.

🔺ملت شریف ایران؛ اگاه باشید که همانطور که در متن لایحه اعاده دادرسی داده شده به دیوانعالی کشور نیز منتشر شده است، ما شاهدان جدیدی داریم که حاضر به شهادت شده‌اند که راننده اتوبوس را دیده‌اند و او یک مرد جوان بوده!

این درحالی‌ست که هیچ شاهد و فیلمی دال بر اینکه محمد ثلاث پشت اتوبوس بوده وجود ندارد.

🔺همچنین حتی از اتوبوس انگشت‌نگاری هم نشده که مدرکی وجود داشته باشد او گناهکار است.

🔺برای نخستین بار در تاریخ قضایی جهان، به جای آنکه بازسازی صحنه جرم در محل وقوع حادثه و با حضور متهم و وکیل او و شهود ماجرا و پرسنل ناجا برگزار شود، بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم، وکیل او و شهود ماجرا و در محل اگاهی شاپور انجام شده!!!

🔺آخر چطور ممکن است بازسازی صحنه جرم کنیم بدون حضور متهم؟ بر مبنای تصورات و توهمات‌تان بازسازی کرده‌اید؟

🔺با وجود تعداد زیادی دوربین در محل حادثه چرا هیچ‌کدام از فیلم دوربین‌های محل وجود ندارد؟ چرا هیچ شاهدی حتی از پرسنل ناجا حاضر نشد شهادت دهد او پشت فرمان اتوبوس بوده؟

🔺مگر ادعا نکرده‌اید او را از پشت فرمان اتوبوس پایین آورده‌اید؟ پس کجایند آن ماموران که شهادت دهند او پشت فرمان اتوبوس بوده؟

🔺اگر ادله شما محکم بود چرا از اعاده دادرسی او هراس دارید؟ حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق هر انسانی است.

🔺محمد ثلاث براثر ضربات شدید باتوم تقریبا نابینا شده! به گفته او پس از اینکه در دادگاه اول اتهام را رد کرده در آگاهی او را تا سرحد مرگ زدند و شکنجه کردند و انگشتان دستش را شکستند؛ روی سرش با پوتین ایستادند و دنده‌هایش را شکستند! این چه اسلام و عدالتی است؟

🔺او بارها گفته مرا به پزشکی قانونی ببرید و معاینه کنید. تا مشخص شود شکنجه شده‌ام یا خیر و مردم دنیا بداند چطور